Wymagania systemowe

Do prawidłowego działania systemu eBankNet przez Internet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca następujące wymogi: Przykładowe przeglądarki to:

 

Kodowanie polskich znaków

Kodowanie polskich znaków powinno być ustawione na tryb automatyczny bądź Europa Środkowa (ISO).
W przeglądarce internetowej Internet Explorer zmianę lub sprawdzenie aktualnego kodowania można dokonać przechodząc do menu 'Widok' a następnie 'Kodowanie'. W kolejnym podmenu pojawi się lista dostępnych kodowań. Powinien zaznaczony być 'Automatyczny wybór' albo 'Europa Środkowa (ISO)'.

 

Adobe Acrobat Reader

Drukowanie wtórników oraz historii operacji wymaga zainstalowania oprogramowania Adobe Acrobat Reader w wersi minimum 6.0. W tym celu należy pobrać program instalacyjny z dowolnej lokalizacji: a następnie postępować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

 

Aktualizacja certyfikatu Unizeto CERTUM

Najnowsze przeglądarki internetowe posiadają certyfikat główny firmy Certum. Starsze wersje należy zaktualizować poprzez pobranie certyfikatu CA i zainstalowaniu w przeglądarce.
Użytkownicy przeglądarki Internet Explorer powinni zaznaczyć:

 

Aktualizacja certyfikatów głównych

Ta pozycja aktualizuje listę certyfikatów głównych tego komputera do najnowszej listy zatwierdzonej przez firmę Microsoft w ramach programu Microsoft Root Certificate Program. Dodanie dodatkowych certyfikatów głównych do komputera zwiększa bezpieczeństwo przeglądania w sieci Web, poczty e-mail i aplikacji dostarczających kody, umożliwiając pracę w sposób bezproblemowy.

 

Wymagania systemowe:
Ta aktualizacja dotyczy następujących systemów operacyjnych:

Pobierz aktualizację

 

Udostępniona została także automatyczna aktualizacja dla systemów operacyjnych:

Aktualizacja listy certyfikatów odbywa się automatycznie przy wejściu w Internecie na stronę zabezpieczoną certyfikatem.

Bezpośredni link do listy to: http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab